DANSK

ANTIKVITETS CONSERVATOR -LAUG

  

Vi er 38 tværfaglige
håndværksmestre, som samarbejder
om reparation, restaurering
og vedligeholdelse.

dacl@mail.dk

Medlem af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Dansk Antikvitets Conseravator laug ||||| email: dacl@mail.dk