Laugsstyrelsen

Oldermand

Torben Frank

Tlf: 51 23 12 74

Preben Nielsen

Tlf: 40 86 09 87

Rune Hjorth Bakkendorff

Tlf: 26 46 62 92

Klara Kölqvist

Tlf: 26 16 26 20

Britt Christmas Møller

Tlf: 40 88 91 62

Johannes Stephensen

Tlf: 26 82 27 22

Æresmedlemmer

Arne Junker - Olav Nordun - Henrik Andresen - Nadim Maktabi

Seniormedlemmer

Gravør Svend Langemark - Snedkermester Børge Qvistgaard - Medalliør Bent Jensen - Rørfletter Steen Arlyk