Dansk Antikvitets Conservator Laug

Er en sammenslutning af selvstændige håndværkere, der hver, indenfor deres særlige område, har gjort restaurering af antikviteter til deres speciale.

De besidder de faglige forudsætninger, der sikrer en såvel stilmæssig som håndværksmæssig korrekt udførelse af de forskellige restaureringsopgaver.

Med denne hjemmeside ønsker vi at udbrede kendskabet til Laugets medlemmer. Ønsker De at drage fordel heraf, vil de i vore faggruppeinddeling kunne finde den conservator De har brug for.

Laugets medlemmer løser opgaver dels enkeltvis, dels i samarbejde, eksempelvis ved restaurering af historiske huse, kirker og inventar.
    
Vi står til Deres disposition med informationer om Lauget og rådgivning ved restaureringsopgaver.

Lauget udfører vurderinger, syn og skøn.

Are you interested in antiques?

If you have any problems concerning expert restoration, just contact the »Dansk Antikvitets-Conservator Laug«. The members of this guild will carry out the job to your full satisfaction. The members are artisans, who each have their special qualifications when it comes to restoration of all kinds of antiques. The guild guarantees first-class finish of the work and reasonable prices. The result of our careful work will be convincing. Furthermore the guild is prepared to take of transport and forwarding if required. Please apply to the consultant of the guild.

Sind Sie an Antiquitäten interessiert?

Falls Sie ein schwieriges Restaurierungsproblem haben, sollten Sie mit »Dansk Antikvitets-Conservator Laug« Verbindung aufnehmen, die dafür Sorge tragen wird, dass die Aufgabe zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird. Mitglieder dieser Inning sind ausgebildete Handwerker, die sich auf verschiedenen Gebieten der Restaurierung von Antiquitäten spezialisiert haben. Die Innung bürgt für eine erstklassige Ausführung der Arbeit und für angemessene Preise. Das Ergebnis unserer sorgfältigen Arbeit wird Sie überzeugen. Die Innung übernimmt gern Transport und Spedition. Wenden Sie sich bitte and unseren Konsulenten.

Est-ce que vous avez de l’intérêt aux antiquités?

En cas ou vous avez un objet d’art demandant une restauration delicate, vous pourrez vous adresser en toute confiance à la corporation danoise des restaurateurs d’antiquités, la »Dansk Antikvitets-Conservator Laug«. Cette corporation compte une groupe d’artisans spécialisés dans tous les métiers, très qualifiés en matière de restauration d’antiquités. La corporation prend également en charge tous les problèmes d’expédition et de transport. Vous vous adresserez.